กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาว คนึงนิจ คงสมหวัง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3