รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
หมู่ที่ 5 บ้านสะอาดสมศรี   ตำบลธัญญา  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
เบอร์โทรศัพท์ 0-4389-0273
Email : waree127@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :